Làm thế nào để kinh doanh một trang trại cá KOI?

Làm thế nào để kinh doanh một trang trại cá KOI 03

Làm thế nào để kinh doanh một trang trại cá KOI?

Sep 20, 17
HanaBEo@yahoo.com
no comments

Thiết lập trang trại Koi có thể là một mối đe dọa khá đáng sợ, đặc biệt khi bạn nghĩ đến tất cả những điều bạn cần làm để chuẩn bị trang trại cũng như quá trình tự chăm sóc Koi.

Làm thế nào để kinh doanh một trang trại cá KOI 02

Tuy nhiên, điều tốt về việc nuôi cá Koi này là bạn bắt đầu bằng Koi và bạn chỉ tiếp tục đi đến kết luận là bạn có một trang trại với rất nhiều và rất nhiều cá Koi để chăm sóc, chỉ khi nào bạn nhận ra rằng nông nghiệp Koi không phải là khó như nó có thể có vẻ trong lý thuyết.

Làm thế nào để khởi động một doanh nghiệp cá Koi?

Để bạn có thể trở thành thành công trong việc nuôi cá Koi, có một vài điều mà bạn có thể muốn xem xét. Điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công trong nỗ lực trở thành chủ trang trại của Koi và tạo ra lợi nhuận tốt trong quá trình này. Trong số những điều bạn cần phải xem xét bao gồm:

1.Chuẩn bị hệ sinh thái:

Việc chuẩn bị hệ sinh thái đòi hỏi phải có đủ không gian trong ao và đảm bảo rằng môi trường trong đó ao có vị trí là tốt nhất vì sẽ không có bất kỳ hình thức ô nhiễm và các yếu tố độc hại khác mà cá Koi có thể bị phơi nhiễm.

Làm thế nào để kinh doanh một trang trại cá KOI 01

2.Mức oxy trong nước:

Mức oxy trong nước cần phải đủ. Cá hấp thụ nguồn oxy trong nước để phát triển khỏe mạnh và bình thường. Việc sử dụng bình sục khí dưới nước có thể làm việc tốt trong việc làm tăng hàm lượng oxy trong nước.

3.Giám sát hàm lượng nước:

Hàm lượng nước ở đây đề cập đến độ kiềm, độ cứng cũng như sự sẵn có của chất dinh dưỡng và axit trong nước cần thiết cho cá và ngược lại. Đảm bảo rằng nước có độ pH thích hợp cũng như độ cứng vừa phải để đảm bảo sự sống còn của Koi. Các điều kiện khắc nghiệt sẽ chỉ dẫn đến các kết quả không mong muốn như việc làm chết cá Koi.

Đó là lý do Tại sao bạn cần một bộ lọc cho ao cá Koi của bạn?

4.Chăn nuôi:

Bạn cần có một giống cá tốt nhất. Đây là loại giống có thể tồn tại ngay cả những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Trong những trường hợp như vậy bạn cần phải nghiên cứu kỹ trước khi mua Koi trong ao của bạn để bạn biết được giống nào là tốt nhất. Các giống tốt nhất cũng có thể sống sót bệnh tật và kết thúc cho bạn thêm nhiều giống cá Koi khác và lần lượt giúp tăng lợi nhuận của bạn.

Comments Are Closed!!!